400 jaar Nationale Synode van Dordrecht

28/08/2018

Thema-avond woensdag 12 september 2018 door Ds. Leen den Breejen

Op DV woensdag 12 september a.s. is er een regionale thema-avond die gehouden zal worden in één van de zalen van de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal ds. L. (Leen) den Breejen uit Delft een lezing verzorgen over het thema:

"400 Jaar Nationale Synode van Dordrecht"

Op 13 november zal het 400 jaar geleden zijn dat de Nationale Synode in Dordrecht werd geopend. Wat was precies de aanleiding voor het houden van deze belangrijke synode, die destijds ook een internationale uitstraling had? Wat is de betekenis ervan voor ons vandaag?

We willen aandacht schenken aan wat er tijdens deze synode tot stand werd gebracht, o.a. het opstellen van de Dordtse Leerregels, waarin het standpunt ten aanzien van de uitverkiezing werd bepaald, het besluit om de Bijbel geheel opnieuw vanuit de grondtekst te vertalen, aanwijzingen voor de liturgie en de inrichting van kerkgebouwen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de Dordtse Kerkorde.

Na de lezing van ds. Den Breejen kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. U bent allen van harte uitgenodigd.

Ds. Leen den Breejen is emeritus-predikant te Delft. Hij is oud-voorzitter van de Confessionele Vereniging en het Leerstoelenfonds van de Confessionele Vereniging