Ankerplaatsen van het geloof

02/12/2016

Thema-avond donderdag 19 januari 2017 door Dr. Wim Dekker

Op donderdag 19 januari a.s. is er een bijzondere regionale thema-avond, die gezamenlijk wordt georganiseerd met wijkgemeente De Rank en gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal Dr. Wim Dekker uit Oosterwolde spreken over het thema: "Ankerplaatsen van het geloof - Waar geloven houvast vindt".

De bijbel zegt dat het geloof "de zekerheid is van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet". Dat klinkt eenvoudig. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat soms best lastig en kan het helpen om bij alle twijfels en vragen die er zijn, houvast te vinden.

In deze lezing zal Dr. Wim Dekker stilstaan bij een aantal van deze 'houvasten' (ofwel ankerplaatsen) zoals de Bijbel, de preek, de kerk, de traditie, de ervaring en de schepping. Het zijn thema's waar je als gelovige en kerk over nadenkt en over doorpraat. Waar je denkstof kan vinden voor je eigen geloof en ook aanknopingspunten voor gesprekken met niet-gelovigen.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Namens

Het bestuur van de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o.,
Rob te Grotenhuis, secretaris
e-mail: cv.waddinxveen@gmail.com

Wijkgemeente De Rank
Eric Begeer, scriba
e-mail: scriba-derank@pkn-pgwaddinxveen.nl

Locatie: Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2, 2741 DH Waddinxveen

Voor meer informatie:
Dhr. R. te Grotenhuis (secr) [ e-mail: cv.waddinxveen@gmail.com ]


Dr. Wim Dekker was sinds 1998 jarenlang werkzaam bij de missionaire organisatie IZB in Amersfoort, is bekend als toonaangevend theoloog en heeft vele publicaties en een aantal boeken op zijn naam staan. Naast zijn werk als predikant (40 jaar) zette hij zich voor lange tijd in als vrijwilliger op meerdere vlakken binnen de theologie. Hij was de initiatiefnemer en studieleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging.Daarnaast is de heer Dekker één van de oprichters van het blad Kontekstueel in 1986. Sinds de oprichting is hij betrokken als prominent redactielid, medewerker en referent op studie- en lezersdagen. Hij schreef als vrijwilliger talloze artikelen. In een aantal boekpublicaties heeft hij zich beziggehouden met de rol van de kerk in de samenleving. In 2015 verscheen zijn laatste boek 'Tegendraads en bij de tijd; verder in het spoor van Bonhoeffer'.Dr. Wim Dekker wordt gezien als 'opinieleider' in de brede kring van de gereformeerde theologie. Met passie en grote persoonlijke betrokkenheid geeft hij cursussen en advies en verzorgt hij vele publicaties.