Geloof en Geweld

28/09/2017

Thema-avond dinsdag 7 november 2017 door Ds. Kees Wesdorp

Op dinsdag 7 november a.s. wordt er een regionale thema-avond georganiseerd die gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal Ds. C.H. (Kees) Wesdorp uit Zoetermeer een lezing verzorgen over het thema: "Geloof en Geweld".

Wij gruwen van het geweld van terreurgroepen, die geïnspireerd door een bepaald geloof zoveel mogelijk slachtoffers onder onschuldige mensen maken. Wij zijn verontwaardigd over mensen en organisaties die geweld verheerlijken.

Totdat wij zelf de Bijbel gaan lezen, waarin we passages tegenkomen die misschien even gruwzaam zijn als de gewelddadigheden die wij veroordelen. Is de God van de Bijbel een wrede God, die aanzet tot het uitroeien van mensen?

Wat moeten we bijvoorbeeld met het verhaal van de priester Pinechas, die uit gelovige woede mensen dood steekt? Wat moeten we met passages, waar God het bevel geeft tot uitroeiing van volksstammen, en dat Hij de ijver voor de zuivere godsdienst, etnische zuiveringen, goedkeurt? Als God de Algoede is, hoe kan het zijn, dat door zijn initiatief of voor zijn Naam bloed van mensen vergoten wordt?

In een zoektocht naar antwoord op deze vragen zal ik in mijn lezing erop uitkomen, dat de praktijk van het Bijbellezen principieel niet aanzet tot het gebruiken van beschadigend geweld. Dat er echter aan een zekere mate van geweldsgebruik niet te ontkomen is, en dat de God van de Bijbel niet zonder geweld de toekomstige nieuwe wereld zal doen komen.

Na de lezing van ds. Wesdorp wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Het bestuur van de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o.,
Rob te Grotenhuis, secretaris
e-mail: cv.waddinxveen@gmail.com


Ds. Wesdorp is na zijn studie theologie in Utrecht predikant geworden in Friesland. Daarna volgden Berkel en Rodenrijs, Zwijndrecht en sinds 2011 is hij predikant van de Oude Kerk in Zoetermeer. Hij is daarnaast ook voorzitter van de Regionale Commissie Zuid-Holland van de Confessionele Vereniging. Lees hier de uitgebreidere biografie van ds. Kees Wesdorp.