Gebed

03/03/2018

Thema-avond donderdag 12 april 2018 door ds. Wim de Bruin

Op donderdagavond 12 april 2018 zal Dr. Wim de Bruin uit Stolwijk een lezing houden over het thema "Gebed".

Het gebed is de hartslag van het geloof. Reeds in de Bijbel neemt het gebed een centrale plaats in. Men denke aan het boek van de Psalmen, dat in feite een verzameling gebeden is. Ook in het onderwijs en het leven van onze Heer Jezus had het gebed een wezenlijke functie. Gebed als oefening van het leven in de sfeer van God (vrij naar Gerrit Immink) is niet alleen een toegang tot God, maar ook het door Hemzelf aangereikte instrument tot verdieping en groei.

Op deze avond laten we ons mede inspireren door kerkvaders en geloofsvoorbeelden als Augustinus, Luther, Calvijn en Bonhoeffer. Het is niet toevallig dat zij die veel mochten betekenen in de gang van Gods Koninkrijk gedurende de eeuwen, vaak ook grote bidders waren. Verlangen naar een meer verdiept geloof begint dan ook met werk maken van het gebed. Als deze bijeenkomst ons daartoe (nog meer) mag motiveren en mogelijk enige handvaten aanreiken, hebben we een goede avond gehad.

Na de lezing van ds. De Bruin wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Deze regionale thema-avond zal gehouden worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur). 


Dr. Wim de Bruin is predikant van de Hervormde Gemeente Stolwijk, wijk 1. Ook was hij vele jaren lid van het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging. Hij maakt deel uit van de redactie van het tijdschrift Confessioneel, waarvoor hij geregeld artikelen schrijft. Als gepromoveerd oudtestamenticus heeft hij een grote liefde voor het eerste deel van onze Bijbel, waarbij vooral de profeten (Jesaja) zijn wetenschappelijke aandacht hebben.