Job. Een geloofsheld strijdt om recht.

08/12/2018

Thema-avond dinsdag 26 maart 2019 door Dr. Henk Post

Op dinsdag 26 maart 2019 is er een regionale thema-avond die gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Pr. Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal dr. Henk Post uit Veenendaal een lezing verzorgen over het thema:

"Job. Een geloofsheld strijdt om recht."

God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God? In de Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. Spannend is hoe Job wel met God een strijd voert om recht, God zelfs beschuldigt, maar God niet de rug toekeert.

De vragen van Job zijn ook in onze tijd springlevend. Daardoor herkennen velen zich in hem. Tegelijk wordt het boek Job vaak als moeilijk ervaren.
Dr. Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd met de vragen van mensen in deze tijd.

Een begrijpelijke uitleg van een moeilijk bijbelboek.

Na de lezing en de korte pauze is er mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de lezing en vragen te stellen aan de heer Post.


De werkzaamheden van dr. Henk Post omvatten: voorgaan in kerkdiensten, lezingen verzorgen, publiceren, onderzoek uitvoeren en advies uitbrengen. 

Zijn hart ligt bij de theologie. Vrijwel wekelijks gaat hij voor in kerkdiensten in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceert frequent artikelen op het gebied van geloof, godsdienst en theologie. 

Dr. Post verzorgt regelmatig inleidingen, lezingen en gastlessen op een van zijn interessegebieden. Hij is gepromoveerd in de economische wetenschappen (internationalisatie dienstverlening), de theologie (positie kerkelijk werker in de kerk), de letteren (historisch onderzoek vrouwenkiesrecht) en het staatsrecht (godsdienstvrijheid). 

November 2017 verscheen zijn nieuwste boek: Job. Een geloofsheld strijdt om recht, ISBN: 9789492433107, klik hier