Moeilijke uitspraken van Jezus

10/03/2018

Thema-avond woensdag 6 juni 2018 door Ds. Harald Overeem

Op woensdagavond 6 juni 2018 zal ds. Harald Overeem een lezing houden over "Moeilijke uitspraken van Jezus in de Bijbel".

Uitspraken van Jezus Christus raken ons altijd weer. Ze bemoedigen ons, reiken ons diepe inzichten aan en laten ook zien wie God in Jezus voor ons wil zijn. Toch lezen we ook uitspraken die ons verwarren en op het verkeerde been kunnen zetten.

Wat moeten we er precies mee? In de evangeliën staan talloze 'moeilijke uitspraken' van Jezus opgetekend. 

Op woensdagavond 6 juni neemt Harald Overeem, predikant in Boskoop, ons mee in de lezing van een aantal van deze uitspraken. Hij probeert twee valkuilen te vermijden. De neiging om deze uitspraken 'onschadelijk' te maken ('Oh, dat wordt ermee bedoelt, dat valt gelukkig mee.') of om deze uitspraken nog steviger aan te zetten dan nodig ('Nou, hier kunnen we dus helemaal niets mee.').

Tegelijk proberen we de uitspraken volledig te laten staan, er goed naar te luisteren en nog eens te luisteren, om helder te krijgen wat ermee gezegd wil zijn. Zo willen we onze eerste irritatie of verwarring ten aanzien van een dergelijke uitspraak te boven komen om zicht te krijgen op het bevrijdende van deze uitspraak.

Aanvang van de avond is 20.00 uur in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, Waddinxveen


Ds. Harald Overeem studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Daarna werkte hij jarenlang als docent en mentor aan bijbelschool De Wittenberg in Zeist. Sinds 2010 is hij predikant in de protestantse gemeente te Boskoop. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken:

  • Om te geloven heb ik de kerk nodig [ link ]
  • Werken aan eenheid - Korinthiërs - Kringserie (Bijbelstudies over 1 Korinthe) [ link ]
  • Waarheid in liefde - Kringserie (Bijbelstudies over moeilijke uitspraken van Jezus) [ link ]