Voltooid Leven

05/11/2018

Thema-avond donderdag 22 november 2018 door Ds. Peter Zaadstra

Op donderdag 22 november is er een regionale thema-avond die gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Pr. Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal ds. P.H. (Peter) Zaadstra uit Kockengen een lezing verzorgen over het thema:

"Voltooid leven"

"Mensen met een 'voltooid leven' moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om hun leven met medicijnen te beëindigen, begeleid door een speciale 'stervenshulpverlener'." Daarvoor pleitten de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer namens het vorige kabinet (oktober 2016). De politiek heeft zich daar mee beziggehouden; kerken, media en 'belangenorganisaties' hadden allemaal een eigen mening.

Op deze avond willen we niet alleen naar die grote lijnen van beleid en regels kijken, maar ook naar onszelf. Hoe helpen de Bijbel en uw geloof ons in ons denken, spreken en handelen? Welke Bijbelteksten helpen ons als we nadenken over 'voltooid leven'? Welke niet? Denk bijvoorbeeld aan:

Na de lezing van ds. Zaadstra is er een aantal stellingen, kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. U bent allen van harte uitgenodigd.


Ds. Peter Zaadstra is predikant van de Gereformeerde kerk in Kockengen.