Over ons

Confessionele Vereniging Afdeling Waddinxveen e.o.

Binnen de Confessionele Vereniging organiseert de afdeling Waddinxveen e.o. thema-avonden en verenigt de confessionele achterban binnen de regio.

De Confessionele Vereniging

... binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil de Naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, belijden en groot maken. Geworteld in de Christus-belijdende traditie van de Nederlandse Hervormde Kerk staat zij als beweging in de Protestantse Kerk in Nederland voor het geloof in deze Drie-enige God. Ze wil van Zijn scheppende, verzoenende en vernieuwende werk getuigen in gemeente en kerk en zo dienstbaar zijn aan de samenleving.

Ze heeft een lange geschiedenis achter zich, maar is niet op het verleden gericht. Uiteindelijk gaat het haar om de toekomst van het koninkrijk van God.

Klik hier om naar de landelijke website van de Confessionele Vereniging te gaan.

De afdeling Waddinxveen e.o.

... is de regionale vertegenwoordiging van de Confessionele Vereniging in de regio Waddinxveen e.o.

Onder deze afdeling ressorteren leden woonachtig in Boskoop - Gouda - Zevenhuizen - Waddinxveen.

De afdeling organiseert gemiddeld 3 a 4 bijeenkomsten per jaar waarvoor zij interessante sprekers uitnodigt. Deze avonden zijn voor iedereen kosteloos toegankelijk.

Kijk in de Agenda voor de geplande avonden voor de komende periode.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

  • Jelle Minnema,  voorzitter
  • Rob te Grotenhuis, secretaris
  • Kees van  Vuuren, penningmeester
  • Ds. Marinus de Boer, bestuurslid
  • Joanneke Anker, bestuurslid

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.