Spreken over God

02/02/2017

Thema-avond donderdag 30 maart 2017 door Dr. Arjan Plaisier

Op donderdag 30 maart 2017 is er een regionale thema-avond die gehouden zal worden in één van de zalen van de Immanuelkerk, Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen, aanvang 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur).

Op deze avond zal Dr. Arjan Plaisier uit Amersfoort een lezing verzorgen over het thema: "Spreken over God".

Spreken over God is allerminst vanzelfsprekend. Hoe kan het ook anders. We kunnen niet over God beschikken. Wanneer we over God spreken, kunnen we evenmin volstaan om zomaar wat uit de la te trekken of uit een kerkelijk archief te halen. God is God. We zijn afhankelijk van zijn spreken. Alleen door steeds weer te luisteren kunnen we ook wat zeggen.

Maar hoe ervaren we God? Want buiten de ervaring kunnen we niet goed over God spreken. Hier ligt voor veel mensen een probleem, en dan niet alleen voor mensen buiten de kerk. Ook gemeenteleden ervaren soms weinig van God. En ook al is ervaring niet alles, zonder ervaring komt het spreken over God in de lucht te hangen. Hier ligt misschien wel de belangrijkste oorzaak waarom spreken over God zo moeilijk is. Waar is God dan? Waar laat Hij zich ervaren? Slaan de woorden die we over God spreken nog wel ergens op?

Na de lezing van dr. Plaisier wordt de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Het bestuur van de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o.,
Rob te Grotenhuis, secretaris
e-mail: cv.waddinxveen@gmail.com


Dr. Arjan Plaisier is predikant in de missionaire gemeente 'De Fontein' in Apeldoorn. Van 2008 tot juni 2016 was hij scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Na zijn afstuderen werd hij van 1986 tot 1993 namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Makassar in Indonesië. Daar was hij als leraar werkzaam op de Theologische Hogeschool voor Oost-Indonesië. Hij gaf er les in de vakken filosofie en dogmatiek. Hierna werd hij in 1993 predikant in Leersum. In 2003 werd hij als predikant verbonden aan de wijkgemeente De Brug, Amersfoort.